Wybierz język

sms-online.pl
Home > warunki-uslugi

Warunki usługi

warunki usługi sms-online.pl

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony: SMS-ONLINE. Usługi są świadczone za pomocą strony internetowej przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin stanowią przepisy, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje

Usługodawca: terminy „my” lub „my” lub „nasz” odnoszą się do SMS-ONLINE.PL, właściciela strony internetowej. Użytkownik: Termin „Ty” odnosi się do osoby, która korzysta z funkcjonalności i funkcji oferowanych przez naszą stronę internetową.

Opis usługi

Usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą strony internetowej (nazywane dalej “Usługami”)

  1. Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS na jeden lub więcej dostępnych na naszej stronie numerów.
  2. Dostawca będzie przetwarzał i publikował otrzymane wiadomości na stronie SMS-ONLINE.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści wiadomości, które są nieodpowiednie ze względu na obowiązujące prawo, szkodliwe, obraźliwe, obraźliwe, napastliwe, torturujące, przemoc, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, nienawistne teksty rasowe i etniczne.
  4. Usługa jest świadczona bezpłatnie, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Wymagania techniczne

Usługa jest łatwa w użyciu, ale upewnij się, że korzystasz z przeglądarki internetowej z aktywowanym JavaScript.

Warunki korzystanie z Usługi

  1. Jako nadawca wiadomości ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelką komunikację lub wszelką treść dowolnego rodzaju przesyłaną za pośrednictwem udostępnionych na naszej stronie internetowej numerów telefonów.
  2. Korzystając z usługi (wysyłanie SMS-a na opublikowany numer telefonu) Użytkownik wyraża zgodę na publikację wiadomości SMS i potencjalną modyfikację przed publikacją ze względu na treść tekstową, która może być interpretowana jako niezgodna z prawem, szkodliwa, traktująca, obelżywa, napastująca, torturująca, nadmiernie brutalna, wulgarna, obsceniczne, pornograficzne, nienawistne na tle rasowym i etnicznym.
  3. Zgodnie z kodeksem karnym, art. 256 - wszystkie wiadomości propagujące faszyzm, rasizm lub nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej mogą podlegać grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do 2 lat włącznie.
  4. Materiały na stronie SMS-ONLINE.PL są dostarczane „takie jakie są” – w związku z czym SMS-ONLINE.PL nie udziela żadnych gwarancji.

Rozwiązanie umowy

Usługodawca może ograniczyć lub zablokować dostęp do strony internetowej w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę, możesz po prostu przestać korzystać ze strony internetowej.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można składać: na adres elektroniczny Usługodawcy (contact@sms-online.pl)

Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, w tym przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz przestać korzystać z usługi świadczonej za pośrednictwem strony: SMS-ONLINE.PL.